Lorne, Australia

1. Erskine Falls in Lorne. 2. Wild koala in a tree!